Salon marki

Będzie więcej fotoradarów na polskich drogach

W związku ze zmianami, jakie zostały dokonane w przepisach dotyczących ruchu drogowego w roku ubiegłym, wszystkie fotoradary stacjonarne na terenie całego kraju zostały przekazane przez policje Inspekcji Transportu Drogowego. W listopadzie ogłoszono przetarg na zakup 300 nowych, bardzo nowoczesnych fotoradarów, a w wszystko w celu wyegzekwowania od nas, kierowców, byśmy częściej zdejmowali nogę z gazu, przez co będzie bezpieczniej dla wszystkich na naszych drogach. Nowością w zastosowaniu fotoradarów będzie to, że zdjęcia wykonywane przy ich zastosowaniu będą robione nie tylko tak, jak dotychczas, a więc przodu pojazdu, również będzie fotografowany pojazd z tyły, co ma w zamyśle twórców tego pomysłu doprowadzić do większej rozpoznawalności danego pojazdu. Nowością w zastosowaniu nowych rozwiązań w tym zakresie jest fakt, że wszystkie miejsca, gdzie będą stały fotoradaru, musza być widoczne i odpowiednio oznakowane, byśmy jako kierowcy nie byli nagle zaskakiwani, że wjechaliśmy akurat w strefie działania stacjonarnego miernika prędkości.